Waarom tweetalig onderwijs?

Waarom tweetalig onderwijs?

WBPS is uniek in Nederland omdat al onze lessen zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven. Hierin verschillen wij van andere Nederlandse én internationale scholen.

Om te begrijpen waarom dat zo uniek is, is het belangrijk om uit te leggen wat tweetalig onderwijs betekent op reguliere Nederlandse basisscholen. De meeste scholen bieden een vorm van Engels taalonderwijs aan. Hierna is te lezen wat de verschillen precies zijn.

  • Officiële tweetalige scholen

Deze scholen bieden tussen de 30 en 50 procent van hun lessen aan in het Engels. Vaak wordt dit gedaan door Nederlandse basisvakken (zoals wiskunde, lezen, schrijven en taal) in het Nederlands te geven en andere vakken (bijvoorbeeld muziek, kunst of geschiedenis) in het Engels te onderwijzen.

  • Reguliere Nederlandse basisscholen

Deze scholen bieden 15 procent van hun lessen in het Engels aan. Leerling krijgen gemiddeld 1-3 uur per week les in het Engels.

WBPS is uniek

Als wij het hebben over tweetalig onderwijs dan bedoelen we dat letterlijk. Onze leerlingen krijgen al hun lessen in het Nederlands en Engels aangeboden. Gedurende de hele schooldag worden onze leerlingen ondergedompeld in beide talen. Zo leren zij om snel en makkelijk te schakelen in de communicatie met hun leerkrachten en klasgenoten.

Deze benadering noemen we de dual immersion. Letterlijk vertaald: dubbele onderdompeling. Door deze manier van benaderen streven we er nadrukkelijk naar om onze leerlingen beide talen vloeiend te laten spreken, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt tussen beide talen.

Wat is het verschil tussen bekwaam en vloeiend spreken?

Bekwaam betekent dat een taal voldoende wordt gesproken, maar met meer formaliteit en minder vertrouwen dan iemand die de taal als moedertaal heeft of deze al vloeiend spreekt. Bekwame sprekers moeten harder werken om deze taal te spreken dan hun moedertaal. Ze vinden het soms ook moeilijker om te schakelen tussen beide talen.

Vloeiend betekent dat het spreken van een andere taal dan je eerste of moedertaal met bijna evenveel gemak en nauwkeurigheid gaat. Deze spreker vindt het bijna net zo gemakkelijk om in een tweede taal te spreken dan wanneer ze in haar moedertaal zou spreken. Vloeiende sprekers kunnen eenvoudig schakelen tussen de hun geleerde taal en de eigen moedertaal.

Een voorbeeld van bovenstaand onderscheid

‘Gezellig’ - een veelgebruikt Nederlands woord dat in het Engels moeilijk te vertalen is. Het Engelse woord ‘cozy’ komt het meest in de buurt maar is slechts een deel van de situatie waar het woord naar verwijst.

Een bekwaam spreker weet wat het woord ‘gezellig’ betekent.

Een vloeiende spreker weet hoe ‘gezellig’ voelt en kan het op de juiste manier in de juiste context gebruiken.

Waarom vinden wij tweetalig onderwijs zo belangrijk?

Cognitieve voordelen

Het leren van een tweede taal stimuleert de cognitieve ontwikkeling van de leerling door het verbeteren, verbinden en uitbreiden van de neurale paden die horen bij lezen, schrijven en het vermogen zichzelf uit te drukken.

Taalvaardigheid is belangrijker dan ooit. Engels is een taal die bijna overal ter wereld gesproken wordt. Het op een hoog niveau vloeiend spreken van een tweede taal is daarom een zeer waardevolle vaardigheid.

De Nederlandse taal heeft zijn oorsprong in de Germaanse taal. Dit betekent niet alleen dat het leren van Nederlands helpt bij het leren van een andere Germaanse taal, het feit dat een leerling tweetalig is maakt het tevens makkelijker om een andere taal te leren die niet zijn oorsprong heeft uit het Germaans.

Sociaal-emotionele voordelen

Tweetalig onderwijs heeft veel voordelen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die tweetalig zijn opgevoed sneller sociaalvaardig zijn, minder verlegen zijn in sociale situaties en zeer actieve luistervaardigheden ontwikkelen. Al deze vaardigheden komen van pas bij het maken van vrienden, begrijpen van diversiteit in de samenleving en de integratie in een nieuwe omgeving.

Voordelen van Nederlands tweetalig onderwijs voor internationale families in Nederland

Gezinnen die van plan zijn om naar Nederland te verhuizen voor meer dan een jaar zullen zich cultureel meer verbonden voelen met het land als ze Nederlands spreken. Ondanks dat de meeste Nederlanders redelijk Engels spreken, zal je ontdekken dat als je de taal spreekt, je een diepere culturele verbinding maakt met het land en haar bewoners. Voor kinderen is dit een mogelijkheid om nieuwe vriendschappen te sluiten en een kans om volledig in aanraking te komen met een andere cultuur en bijbehorende tradities.

Vragen?

Klik hier om meer te weten te komen over ons curriculum, onze klassen en de mogelijkheid om te kijken of onze school past bij uw kind.