Schoolgeld

Schoolgeld

Het schoolgeld voor Winford Bilingual is all-inclusive. Het bevat de kosten voor de (eind)toetsen in beide talen, tentoonstellingen, excursies, gezonde snacks en de warme middagmaaltijd op school. Het schoolgeld voor maandelijkse termijnen bedraagt € 1.450,00. Het schoolgeld bedraagt op jaarbasis € 17.400,00.